ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมลงนามถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรฯ

ลงนามชื่อ - นามสกุล


รายชื่อผู้ลงนามรวมถวาย

Peter Jensen

ชุมสิน เรียงสมบูรณ์

นายกมล รมเยศ

ครอบครัวพิสุทธิพร

นางศิรินนาฏ พราหมณ์น้อย

นาย เอกกมล โชติวุฒิเดชา

สุภาภรณ์ ศรีวรรณวิทย์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายแสนยากรณ์ แสนสุข และครอบครัว

บริษัท บางกอกเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์แมชชินเนอรี จำกัด / สมสุข ลิ่วเฉลิมวงศ์

นายสิทธิชัย ดำทรัพย์

นายภวัต ตั้งควิวิช

ด. ญ. ณัชวลัญช์ ธรรมวิมล

ขวัญจิตต์ แสงโรจน์รุ่ง

มณฑา เอียดเมืองและครอบครัว

นายไพโรจน์ แดงช่วง

นายณัฐพัฒน์ ลากุล

วันดี กฤษณพันธ์

นางกาญจนา น้อยฤทธิ์ พร้อมครอบครัว

นางณปภัช เดชธัญญนนท์

นางสาวสกุลรัตน์ อุดมคำ